AQUESTA ASSOCIACIÓ I AQUEST BLOG NO SÓN OPERATIUS

BENVOLGUTS I BENVOLGUDES


per motius de causa major, aquest blog, així com l'activitat d'aquesta associació resten en suspens fins a la nova assamblea

El Secretari, a 26 DE FEBRER DE 2012

diumenge, 26 de febrer del 2012

suspensió temporal

BENVOLGUTS I BENVOLGUDES

socis, sòcies, simpatitzants, coneguts i resta d'interessats
el motiu d'aquest email es comunicar-vos que, fins a nova ordre o comunicat, la activitat d'aquesta associació i el seu blog,resten en suspens per motius aliens a la voluntat de la junta rectora
si hi ha novetats, sereu informats mitjançant aquest mateix canal

atentament,

el secretariAPRECIADOS Y APRECIADAS

socios, socias, simpatizantes, conocidos y demás interesados
el motivo de este email es comunicaros que, hasta nuevo aviso o comunicado, la actividad de esta asociación y la de su blog quedan en suspenso por motivos ajenos a la voluntad de la junta rectora
si hay novedades, seréis informados mediante este mismo canal

atentamente,

el secretario

DEARS

partners, members, supporters, and other known interested
The reason for this email is to inform you that, until further notice or statement, the activity of this association and its blog on hold for reasons unrelated to the desire of the Governing Board
if there is something new or any change, you will be informed through this channel

carefully,
the Secretary


CHER

partenaires, membres, partisans et autres parties intéressées connues
La raison de ce courriel est de vous informer que, jusqu'à nouvel avis ou une déclaration, l'activité de cette association et son blog, sont suspendus pour des raisons indépendantes de la volonté du Conseil d'administration
s'il ya de nouveaux, vous en serez informé par ce canal

avec soin, le Secrétaire