AQUESTA ASSOCIACIÓ I AQUEST BLOG NO SÓN OPERATIUS

BENVOLGUTS I BENVOLGUDES


per motius de causa major, aquest blog, així com l'activitat d'aquesta associació resten en suspens fins a la nova assamblea

El Secretari, a 26 DE FEBRER DE 2012

dimarts, 2 de febrer de 2010

assamblea urgent

Bon Dia

desde secretaria d'aquesta associació, s'ha tramès la seguent proposta per email a alguns associats, i aqui es fa pública i extensiva a la resta d'interessats/ades:

dissabte 13 de febrer assamblea d'ACTA, a un lloc i hora pendents de decidir( proposo esmorzar a Riuprimer ) segons manifestin els membres:temes a tractar:

1.- possible assistència a galicia
2.- confirmació legal de junta
3.- obertura de Compte corrent i recapte de quotes
4.- programa d'enguany
5.- entrenaments
6.- fòrum del sector forestal

precs, preguntes i propostes