AQUESTA ASSOCIACIÓ I AQUEST BLOG NO SÓN OPERATIUS

BENVOLGUTS I BENVOLGUDES


per motius de causa major, aquest blog, així com l'activitat d'aquesta associació resten en suspens fins a la nova assamblea

El Secretari, a 26 DE FEBRER DE 2012

diumenge, 15 de març de 2009

formació Ventades 09

Ja està. S'ha acabat.
El període de formació, per a les 1000 persones de l'atur que han accedit a un plà ocupacional de la Generalitat, ha finalitzat.
La formació d'aquest personal, ha estat assignada des de el Govern de la Generalitat al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; aquest centre és qui va contactar amb el Secretari d'ACTA per a trobar personal coneixedor i disposat per a realitzar les tasques docents,
Diversos membres d'ACTA han colaborat en aquesta formació a tots nivells, teòrica i pràctica, tan per als anomenats oficials, com per aquells que faran de cap de colla.
Han estat organitzats de la seguent manera: a cada lloc d'adscripció, per exemple un parc de bombers, i pertoquen dues colles, que faran la mateixa tasca en dies alterns, dilluns dimecres i divendres uns, i dimarts dijous i dissabtes els altres; en principi, cada colla disposarà de de 8 persones, 4 amb formació de dos dies d'aula i farn de peó, 4 amb formació de 2 dies d'aula i 3 de pràctiques dits oficials o xerracaires, i els que fan de cap de colla, que hauran rebut la mateixa formació que els oficials, i dos dies més d'aula d'organització i gestió de personal i tasques silvícoles.
Quan a material assignat, pertoquen 2 xerracs i una desbrossadora per colla i no disposen de cap eina auxiliar, per que en principi no han de realitzar cap abatiment d'arbre; malgrat això, des d'ACTA es va advertir al centre formador, que eines auxiliars destinades a la manipulació de pesos ( troncs ) com són el ganxo, pinces, chaupin, etc...són necessaries en atenció allò disposat en les normatives PRL.
Llocs tan llunyans com Espluga de Francolí, Solsona, Sta Coloma de Farners, Piera, Calaf, Cerdanyola han comptat en un moment o altre de personal d'ACTA, tan anivell teòric com pràctic.
Marta, Miquel, Domènec, Enric,Alba, Frederic i els que hem pugui deixar, a tots moltes gràcies per la vostre col·laboració.


1er dia de pràctiques, explicació i muntatge de xerracs i desbrossadores al parc de bombers assignat.


Desembolicant maquines noves


Primer dia a bosc, en el paratge d'entrenament a una finca del DMAH situat a Olesa.


Petita pausa i trobada entre formadors (els que no van uniformats) per a comentar l'avanç de les pràctiques


Moment de pràctiques, on un formador explica els primers moviments i mètodes segurs per a engegar una motoserra.

Si voleu ampliar una mica més la notícia, en aquest enllaç al diari El Periódico de Catalunya, hi trobareu la notícia del dia 12 de març de 2009.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=594352&idseccio_PK=1021