AQUESTA ASSOCIACIÓ I AQUEST BLOG NO SÓN OPERATIUS

BENVOLGUTS I BENVOLGUDES


per motius de causa major, aquest blog, així com l'activitat d'aquesta associació resten en suspens fins a la nova assamblea

El Secretari, a 26 DE FEBRER DE 2012

divendres, 20 de febrer de 2009

entrevista a la DGMN - DMAH

En data d'avui, 20 de febrer de 2009, el secretari d'aquesta Associació ha pogut assistir a una trobada a Barcelona, concretament la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.

Aquesta s'havia de realitzar amb la Sra Torre, sots directora del CAR i membre del gabinet de crisi orquestrat des de l'administració per fer front als resultats de les condicions dels boscos després dels darrers episodis climatològics adversos ( ventades, nevades i sequera ) i la intenció d'engegar un dispositiu per a resoldre aquesta excepcional situació. Com aquesta persona avui era malalta, la transmissió de la oferta i les seves concrecions, s'ha realitzat en la persona en qui ha delegat, la senyora Beatriu Portabella.

La trobada prové de la iniciativa del mateix secretari de l'ACTA, qui va oferir els serveis de capacitat docent de membres d'aquesta associació, per els previstos 1000 operaris que s'han de formar en un plà ocupacional de les OTG per a mirar de resoldre la situació dels boscos en certes comarques catalanes.

Després de l'entrevista, que no ha pogut aportar més informació, s'ha trasmès que la setmana vinent hi hauria una resposta quan a necessitats formatives i com encaixarien aquestes en el programa d'actuació previst.